تازه‌ها
خطا
  • ایراد در بارگذاری اطلاعات خوراک
  • ایراد در بارگذاری اطلاعات خوراک
  • ایراد در بارگذاری اطلاعات خوراک
http://sfdazanjan.com/modules/mod_image_show_gk4/cache/slide.6gk-is-101.jpglink
http://sfdazanjan.com/modules/mod_image_show_gk4/cache/slide.7gk-is-101.jpglink
http://sfdazanjan.com/modules/mod_image_show_gk4/cache/slide.8gk-is-101.jpglink
http://sfdazanjan.com/modules/mod_image_show_gk4/cache/44gk-is-101.jpglink
«
»
Progress bar

اساسنامه

اساسنامهٔ صندوق حمایت از توسعهٔ بخش کشاورزی استان زنجان

فصل اول: کلیات

مادهٔ ۱. صندوق حمایت از توسعهٔ بخش کشاورزی استان زنجان که در این اساسنامه صندوق نامیده می‌شود به موجب این اساسنامه و در موارد سکوت مطابق قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات مربوط اداره می‌شود.

 

مادهٔ ۲. صندوق دارای شخصیت حقوقی و استقلال اداری و مالی است و به صورت شرکت سهامی خاص فعالیـت می‌کند.

 

مادهٔ ۳. صندوق با تابعیـت ایران و برای مدت نامحدود تشکیل می‌شود و مرکز اصلی آن در استان زنجان، شهرستان زنجان، است.

 

مادهٔ ۴. سرمایهٔ صندوق ۲۸۵۷۰۵۳۰۰۰۰ ریال است که به ۲۸۵۷۰۵۳ سهم ده هزار ریالی با نام، تقسیم و از محل مشارکت تشکل‌ها و تولیدکنندگان بخش کشاورزی استان زنجان به میزان ۶۰.۷۷ سهم و وزارت جهاد کشاورزی (شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعهٔ سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی) به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران به میزان ۳۹.۲۳سهم تأمین می‌شود.

 

مادهٔ ۵. هدف صندوق، حمایـت از تشکیل سرمایه و تقویت حجم و کیفیت سرمایه‌گذاری تولیدکنندگان و فعالان بخش کشاورزی استان زنجان است.

 

مادهٔ ۶. حدود عملیات و فعالیت‌های صندوق:

۱. تضمین متقاضیان سرمایه‌گذاری برای دریافت اعتبار از بانک‌ها و سایر مؤسسات داخلی

۲. دریافت کمک‌های مالی، اعتبار و هرگونه تسهیلات از دولت، بانک‌ها و سایر شرکت‌ها و مؤسسات داخلی و خارجی

۳. حمایت از تولیدکنندگان و فعالان بخش کشاورزی استان زنجان در مواجهه با موقعیت‌های بحرانی

۴. جذب مستمر منابع مالی تولیدکنندگان به منظور افزایش سرمایه

۵. تأمین نقدینگی جهت ایجاد بازارهای عرضهٔ مستقیم تولیدات نهایی به منظور ایجاد ثبات قیمت‌ها و تنظیم بازار

۶. تأمین نقدینگی به منظور تجهیز و نوسازی واحدهای تولیدی به منظور افزایش بهره‌وری

۷. بازاریابی به منظور عرضهٔ محصولات در بازارهای هدف (داخلی و خارجی)

۸. مشارکت در تهیه و اجرای طرح‌های تحقیقاتی مرتبط با حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی استان زنجان

۹. اعطای تسهیلات و انجام حمایت‌های مالی به تولیدکنندگان و متقاضیان سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی استان زنجان

۱۰. سایر عملیات و فعالیت‌های مجاز مرتبط با حمایت از توسعهٔ سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی استان زنجان

 

مادهٔ ۷. صندوق دارای ارکان زیر است:

۱. مجمع عمومی

۲. هیأت مدیره

۳. بازرس قانونی

 

فصل دوم: مجمع عمومی

مادهٔ ۸. مجمع عمومی صندوق از صاحبان سهام یا نمایندگان آن‌ها تشکیل می‌شود.

 

مادهٔ ۹. وظایف و اختیارات مجمع عمومی به این شرح است:

۱. بررسی و تصویب خط مشی و سیاست‌های کلی صندوق

۲. رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش عملیات سالانه، تصویب ترازنامه، حساب سود و زیان و سایر صورت‌های مالی صندوق با توجه به گزارش هیأت مدیره و بازرس

۳. بررسی و تصویب بودجهٔ سالانه که از طرف هیأت مدیره پیشنهاد می‌شود.

۴. اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد افزایش یا کاهش سرمایهٔ صندوق به نحوی که همواره سهم دولت حداکثر ۴۹ درصد سهام صندوق باشد. هیأت مدیره و مجمع عمومی مکلف‌اند به منظور گسترش مشارکت تولیدکنندگان، سالیانه حداقل یک مرتبه نسبت به افزایش سرمایهٔ صندوق و پذیرش سهامداران جدید اقدام نمایند به نحوی که حق تقدم خرید سهام با متقاضیان جدید واجد شرایط با تناسب توزیع سهام پیش‌بینی‌شدهٔ هر یک از تولیدکنندگان باشد.

۵. بررسی و تصویب پیشنهادات هیأت مدیره در خصوص نقل و انتقال سهام متناسب با اهداف صندوق و جلب مشارکت تولیدکنندگان

۶. بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر مواردی که از طرف هیأت مدیره پیشنهاد می‌شود.

۷. انتخاب و عزل اعضای هیأت مدیره و تعیین حق حضور و پاداش اعضای هیأت مدیره و همچنین تعیین حق‌الزحمه بازرسان با رعایت مقررات مربوط

۸. تصویب آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلات صندوق به پیشنهاد هیأت مدیره با رعایت مقررات مربوط

۹. سایر وظایف و اختیاراتی که طبق این اساسنامه یا سایر قوانین و مقررات به عهدهٔ مجمع عمومی است.

 

مادهٔ ۱۰. جلسات مجمع عمومی صندوق حداقل سالی دو بار، یک بار در پایان سال مالی جهت بررسی و تصویب صورت‌های مالی و یک بار جهت تصویب بودجهٔ سال مالی بعد و نیز در مواقع لزوم بنا به دعوت هیأت مدیره یا بازرس قانونی یا درخواست حداقل یک پنجم سهامداران (برابر مقررات قانونی) تشکیل می‌شود.

 

فصل سوم: هیأت مدیره و مدیرعامل

مادهٔ ۱۱. هیأت مدیره صندوق دارای ۵ عضو اصلی و ۲ عضو علی‌البدل می‌باشد که از بین صاحبان سهام با تصویب مجمع برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آن‌ها بلامانع است.

تبصره ۱: هیأت مدیره یک نفر را از میان خود به عنوان رئیس هیأت مدیره و یک نفر را به عنوان نایب رییس انتخاب می‌نماید.

تبصره ۲: هریک از اعضاء هیأت مدیره باید معادل ۲ درصد از کل سرمایهٔ شرکت را از محل سهام خود به عنوان سهام وثیقه به صندوق بسپارد و چنان‌چه میزان سهام هر یک از اعضای هیأت مدیره کمتر از حد نصاب مذکور باشد نسبت به کسری، وثیقهٔ ملکی، چک یا سفته ارائه نماید.

 

مادهٔ ۱۲. وظایف و اختیارات هیأت مدیره به این شرح است:

۱- اجرای اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی

۲- تعیین برنامه و طرح‌های صندوق در جهت تحقق اهداف و موضوع صندوق

۳- پیشنهاد آئین‌نامه‌های مالی و معاملاتی، اداری و استخدامی و تشکیلات صندوق به مجمع عمومی

۴- تصویب مقررات داخلی و دستورالعمل‌های صندوق

۵- انتخاب و عزل مدیرعامل و تعیین حقوق و مزایای وی با رعایت مقررات مربوطه

۶- رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش‌های مدیرعامل و بازرسان و گزارش حسابرسی و حساب سود و زیان و ترازنامهٔ صندوق برای طرح در مجمع عمومی

۷- اظهار نظر و اتخاذ تصمیم نسبت به منابع، مصارف، اخذ و اعطای وام یا اعتبار و تسهیلات و هر موضوع دیگری که از طرف مدیرعامل پیشنهاد شود، با رعایت خط مشی و سیاست‌های کلی و در چارچوب بودجهٔ مصوب

۸- اتخاذ تصمیم نسبت به انعقاد هر نوع قرارداد با دولت، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی، تغییر، تبدیل، فسخ یا اقالهٔ آن و هم‌چنین خرید، فروش و معاوضهٔ اموال منقول و غیرمنقول صندوق و طرح دعاوی و سایر تصمیمات در چارچوب مصوبات مجمع و با رعایت مقررات مربوط

۹- ارایهٔ گزارش، نظر مشورتی و توصیه به مجمع عمومی در رابطه با صندوق و اظهار نظر دربارهٔ هر موضوعی که از طرف مجمع عمومی به هیأت مدیره ارجاع شود.

۱۰- بررسی نحوهٔ نقل و انتقال و واگذاری سهام به نحوی که انتقال سهام متناسب با اهداف صندوق به تولیدکنندگان واجد شرایط ممکن باشد و ارائهٔ پیشنهاد به مجمع عمومی

۱۱- ارایهٔ پیشنهاد به منظور تغییر یا اصلاح اساسنامهٔ صندوق در جهت دسترسی سریع‌تر به اهداف صندوق و سایر پیشنهاد‌ها به مجمع عمومی

۱۲- سایر وظایفی که مطابق اساسنامه و قوانین و مقررات برای هیأت مدیره تعیین شده است.

 

مادهٔ ۱۳. مدیرعامل از میان اعضای هیأت مدیره یا خارج از آن با رعایت مادهٔ ۱۲۴ لایحهٔ قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت برای مدت دو سال انتخاب می‌شود و انتخاب مجدد او بلامانع است.

 

مادهٔ ۱۴. وظایف و اختیارات مدیرعامل به این شرح است:

۱- انجام امور اداری، استخدامی و مالی و عملیات موضوع صندوق و اجرای مصوبات هیأت مدیره و مجمع عمومی

۲- کلیهٔ چک‌ها، اسناد و اوراق مالی، اعتباری، معاملاتی، تجاری و تعهدآور با امضای ثابت مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره با مُهر صندوق و در صورت عدم حضور رییس هیأت مدیره با امضای نایب رییس هیأت مدیره معتبر خواهد بود. سایر اسناد و مکاتبات با امضای مدیرعامل و مُهر صندوق معتبر است و در صورت لزوم مدیرعامل می‌تواند حق امضای خود را در این موارد با مسؤولیت خود به هر یک از کارکنان صندوق واگذار نماید.

۳- نمایندگی صندوق در مقابل سازمان‌های دولتی و غیردولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی و مراجع قانونی و اقامهٔ دفاع از هر گونه دعوی کیفری، حقوقی یا هر دعوی و اقدامات دیگر در مراجع قضایی و اجرایی با حق تعیین وکیل یا حق توکیل به غیر یا نمایندگی و نیابت

۴- صلح و سازش و ارجاع به داوری و استرداد دعوا با رعایت قوانین و مقررات مربوط و با تصویب هیأت مدیره

۵- تهیهٔ بودجه سالانه، ترازنامه، حساب سود وزیان، گزارش‌های مالی و سایر گزارش‌ها برای ارایه به هیأت مدیره

۶- ارایهٔ پیشنهاد افزایش یا کاهش سرمایه به هیأت مدیره

۷- اقدام در مورد وصول مطالبات و بستانکاری‌های صندوق و تشخیص مطالبات مشکوک‌الوصول جهت ارایه به هیأت مدیره

۸- انجام اقدامات لازم در مورد تعهدات صندوق

۹- ایفای وظایف و اختیاراتی که هیأت مدیره به مدیرعامل واگذار یا تفویض می‌نماید.

۱۰- سایر وظایف و اختیاراتی که قوانین و مقررات بر عهدهٔ مدیرعامل قرار می‌دهد.

 

 فصل چهارم: سایر مقررات

مادهٔ ۱۵. عضویت در صندوق اختصاص به تشکل‌های تولیدکنندهٔ بخش کشاورزی استان زنجان داشته و چنان‌چه هر یک از سهامداران از شمار تولیدکنندگان خارج شود، بنابر تشخیص شرکت ‌بایست نسبت به انتقال سهام خود به تولیدکنندگان واجد شرایط به موجب آئین‌نامهٔ اجرایی مربوطه اقدام نماید.

 

مادهٔ ۱۶. صندوق دارای یک بازرس قانونی اصلی و یک بازرس علی‌البدل و یک حسابرس رسمی از میان حسابداران عضو جامعهٔ حسابدارن رسمی کشور می‌باشد که توسط مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آن‌ها بلامانع است و بازرسان و حسابرس نمی‌توانند هم‌زمان مدیرعامل یا عضو هیأت مدیره باشند.

تبصره: وظایف و اختیارات بازرس‌‌ همان است که در قانون تجارت مقرر شده است.

 

مادهٔ ۱۷. سال مالی صندوق از اول مهرماه هر سال شروع و در پایان شهریور سال بعد خاتمه می‌یابد؛ به استثنای سال اول تأسیس که از تاریخ تشکیل تا آخر شهریور ماه بعد خواهد بود.

 

مادهٔ ۱۸. ترازنامه، حساب سود و زیان و سایر صورت‌های مالی صندوق حداکثر سی روز قبل از تشکیل جلسهٔ مجمع عمومی سالانه باید از طریق هیأت مدیره در اختیار بازرس صندوق قرار گیرد تا پس از رسیدگی از طرف بازرس، از طریق هیأت مدیره به مجمع عمومی تسلیم شود.

 

مادهٔ ۱۹. انحلال و تصفیهٔ صندوق در صورت لزوم بر اساس قانون تجارت و سایر مقررات مربوط انجام می‌شود.

 

مادهٔ ۲۰. این اساسنامه در ۲۰ ماده و ۳ تبصره در تاریخ ۱۴ شهریور ۱۳۸۶ به تصویب سهامداران رسید.

 

هیأت رئیسهٔ مجمع

 

بازدید 11826 بار

اخبار صندوق‌های کشاورزی

وزارت کشاورزی

شرکت مادرتخصصی

عضویت در خبرنامه

برای دریافت تازه‌ترین‌های سایت صندوق زنجان (مطالب و پیوندها)، کافی است نشانی ایمیل خود را وارد و سپس پیوند ارسالی به ایمیلتان را تأیید نمایید:

 

 

آمار بازدید

امروزامروز199
دیروزدیروز503
تمام بازدیدهاتمام بازدیدها1570753

نظرسنجی

کدام گزینه، از اولویتهای اصلی صندوق توسعه کشاورزی زنجان باشد؟

تزریق نقدینگی و اعطای وام - 63.3%
نظارت بر تسهیلات پرداختی - 16.7%
افزایش سهم تشکلهای خصوصی - 6.7%
تجهیز منابع و جذب سرمایه دولتی - 3.3%
شناسایی و جلب تشکلهای جدید - 3.3%
ایحاد صندوقهای شهرستانی - 6.7%

مجموع آرا: 30
امکان ارسال نظر براي اين نظر سنجي غير فعال شده است در: فوریه 24, 2015
شما اینجا هستید: صفحه اصلی معرفی صندوق اساسنامه