تازه‌ها
خطا
  • ایراد در بارگذاری اطلاعات خوراک
http://sfdazanjan.com/modules/mod_image_show_gk4/cache/slide.6gk-is-101.jpglink
http://sfdazanjan.com/modules/mod_image_show_gk4/cache/slide.7gk-is-101.jpglink
http://sfdazanjan.com/modules/mod_image_show_gk4/cache/slide.8gk-is-101.jpglink
http://sfdazanjan.com/modules/mod_image_show_gk4/cache/44gk-is-101.jpglink
«
»
Progress bar
sfdazanjan

sfdazanjan

جمعه, 08 آذر 1387 ساعت 09:24

آگهی تغییرات ۲۴ بهمن ۱۳۸۷

 

آگهی تغییرات صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی

استان زنجان (سهامی خاص) بشماره ثبت 7196

 

شماره 37225

24 بهمن 1387

 

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 25/9/87 که در مورخ 1/11/87 واصل گردید:

1ـ صورتهای مالی و ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به 31/6/87 به تصویب رسید.

2ـ شرکت تعاونی تولیدی روستائی دوتپه خدابنده بشماره ثبت 82 به نمایندگی آقای علی صلاحی به عنوان بازرس اصلی و شرکت تعاونی پرواربندی کوشای زنجان بشماره ثبت 3608 به نمایندگی عطاءاله سهرابی به عنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.

3ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.

4ـ باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ 25/9/87 تبصره 3 به شرح ذیل به ماده 11 اساسنامه الحاق گردید: جلسات هیئت‌مدیره ترجیحاً دوبار در هر ماه تشکیل خواهدشد و در صورت عدم حضور هر یک از اعضای هیئت‌مدیره طی سه جلسه متوالی یا 5 جلسه متناوب نسبت به جایگزینی وی با اعضای علی‌البدل اقدام خواهدشد.

5ـ دفتر در مورخ 24/11/87 تکمیل و امضاء شد.

 

ش40478، ثبت زنجان

:: روابط عمومی صندوق حمایت از توسعهٔ بخش کشاورزی استان

 

شنبه, 07 آذر 1388 ساعت 09:21

آگهی تغییرات ۳۰ مهر ۱۳۸۸

 

 

آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان زنجان (سهامی خاص)

به شماره ثبت ۷۱۹۶

شماره ۲۶۴۷۸

۳۰ مهر ۱۳۸۸

 

باستناد صورت‌جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۸۸/۳/۲۷ و صورتجلسه هیأت‎مدیره مورخ ۸۸/۷/۲۱ که در تاریخ ۸۸/۷/۲۱ واصل گردید:

 

۱ـ سرمایه شرکت از مبلغ ۷۳۳۰۸۴۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۱۸۰۹۴۸۰۰۰۰ ریال منقسم ۲۱۸۰۹۴۸ سهم ده هزار ریالی افزایش یافت و مابه‎التفاوت افزایش سرمایه به حساب جاری شماره ۲۰۱۱۲۶۷۳۵۰۰۶ نزد صندوق تعاون شعبه مرکزی زنجان واریز به موجب گواهی شماره ۳۰۱۷/۱۴۲ـ ۸۸/۷/۲۱ پرداخت گردید.

 

۵ـ دفتر مورخ ۸۸/۷/۳۰ تکمیل و امضاء شد.

 

ش۲۷۶۴۴

ثبت زنجان

:: روابط عمومی صندوق حمایت از توسعهٔ بخش کشاورزی استان

 

 

پنج شنبه, 08 بهمن 1388 ساعت 09:16

آگهی تصمیمات ۱۲ بهمن ۱۳۸۸

 

 

 

شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان زنجان (سهامی خاص)

شماره ثبت ۷۱۹۶ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۰۴۲۱۱

 

شماره ۳۷۰۵۱/۸۸/۱

۱۲ بهمن ۱۳۸۸

 

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸۸/۸/۲۴ که در مورخ ۸۸/۱۱/۱۰ واصل گردید.

 

۱ـ صورت‌های مالی و ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به ۸۸/۶/۳۱ به تصویب رسید.

 

۲ـ شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی به نمایندگی آقای غلامحسین جلیل‌خانی ـ شرکت خدمات توسعه کشاورزی تلاشگران ایجرود به نمایندگی آقای سیدمهدی موسوی شرکت تعاونی مرغ مادر گوشتی به نمایندگی آقای داود قزوینیان ـ اتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی دامداران زنجان به نمایندگی آقای ابوالفضل عازم ـ اتحادیه تعاونی روستایی استان زنجان به نمایندگی آقای منصور نقی‌لو بعنوان اعضای اصلی هیات‌مدیره شرکت تعاونی باغداران و سبزی کاران به نمایندگی خانم خدیجه خدائی‌منفرد بعنوان عضو علی‌البدل اول شرکت تعاونی گاوداران صنعتی زنجان به نمایندگی آقای احمد شکوری به عنوان عضو علی‌البدل دوم برای مدت دو سال انتخاب شدند.

 

۳ـ اتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی و مرغداران استان به نمایندگی آقای اکبر معبودی بعنوان بازرس اصلی شرکت تعاونی تولید دو تپه به نمایندگی آقای علی صلاحی بعنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.

 

۴ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.

 

۵ـ باستناد صورتجلسه هیات‌مدیره مورخ ۸۸/۹/۲ آقای غلامحسین جلیل‌خانی به نمایندگی از طرف شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی به سمت رئیس هیات‌مدیره آقای ابوالفضل عازم به نمایندگی از طرف شرکت اتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی دامداران زنجان به سمت نائب رئیس هیات‌مدیره آقای اکبر نعلچی‌گر به سمت مدیرعامل انتخاب کلیه چک‌ها، اسناد و اوراق مالی و اعتباری، معاملاتی، تجاری و تعهدآور با امضاء ثابت مدیرعامل و رئیس هیات‌مدیره با مهر صندوق و در صورت عدم حضور رئیس هیات‌مدیره با امضاء نائب رئیس هیات‌مدیره معتبر خواهد بود و سایر اسناد و مکاتبات با امضاء مدیرعامل و مهر صندوق معتبر است و در صورت لزوم مدیرعامل می‌تواند حق امضاء خود را در این مورد با مسئولیت خود به هر یک از کارکنان صندوق واگذار نماید.

 

۶ـ دفتر در مورخ ۸۸/۱۱/۱۲ تکمیل و امضاء شد.

 

ش۴۱۲۹۸، ثبت زنجان

:: روابط عمومی صندوق حمایت از توسعهٔ بخش کشاورزی استان

 

 

 

 

پنج شنبه, 08 بهمن 1388 ساعت 09:13

آگهی اصلاحی ۲ اسفند ۱۳۸۸

آگهی اصلاحی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان زنجان (سهامی خاص)

شماره ثبت ۷۱۹۶ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۰۴۲۱۱

 

شماره ۳۸۳۰۹/۸۸/۱

۲ اسفند ۱۳۸۸

 

پیرو آگهی شماره ۳۷۲۲۵ـ ۸۷/۱۱/۲۴ بدین‌وسیله بند ۸ صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۵/۹/۸۷ از قلم افتاد به شرح ذیل اضافه و اصلاح می‌گردد.

 

۱ـ مؤسسه حسابرسی قواعد را به عنوان حسابرس شرکت برای بررسی صورت‌های مالی شرکت در سال مالی ۱۳۸۷ـ ۱۳۸۸ تعیین شد.

 

۲ ـ دفتر در مورخ ۸۸/۱۲/۲ تکمیل و امضاء شد.

 

ش ۴۵۰۲۷، رییس ثبت زنجان

:: روابط عمومی صندوق حمایت از توسعهٔ بخش کشاورزی استان

 

پنج شنبه, 15 مهر 1389 ساعت 13:28

صندوق کشاورزی استان زنجان افتتاح شد

 با مشارکت ۴۱ تشکل تولیدی

صندوق حمایت از توسعهٔ بخش کشاورزی در استان زنجان افتتاح شد

 

گروه استان‌ها- صندوق حمایت از توسعهٔ بخش کشاورزی استان زنجان با مشارکت ۴۱ تشکل تولیدی، فعالیت خود را آغاز کرد.

بیات، عضو هیأت مدیره و معاون برنامه‌ریزی و پشتیبانی شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعهٔ سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی که در آغاز به کار بیست و دومین صندوق حمایت از توسعهٔ بخش کشاورزی سخن می‌گفت، با بیان این‌که با ابلاغ وزیر جهاد کشاورزی باید در تمامی استان‌ها این صندوق تشکیل شود، اظهار امیدواری کرد که این امر تا پایان امسال محقق شود.

وی با اشاره به این‌که کشاورزی محور توسعه است، صندوق‌های حمایت از توسعهٔ بخش کشاورزی در استان‌ها را بستری برای انجام امور تصدی‌گری دولتی و فلسفهٔ وجودی آن را سپردن کار مردم به مردم دانست.

بیات، برنامهٔ توسعهٔ صندوق‌ها را طی برنامهٔ پنج‌ساله در یک مدل توسعه تشریح کرد و تشکیل شرکت خدمات کشاورزی برای صندوق‌ها به منظور صادرات، تأمین نهاده‌های کشاورزی، انتقال یافته‌های ترویج، تشکیل مؤسسهٔ مالی اعتباری برای جذب سرمایه از سایر بخش‌های کشور به منظور توسعهٔ بخش کشاورزی و افزایش سرمایه‌گذاری را از اولویت‌های این صندوق دانست و افزود: تمامی مراحل اجرایی تشکیل این صندوق از سوی خود تولیدکنندگان در سراسر کشور انجام خواهد شد و این صندوق‌ها و سایر نهادهایی که راه‌اندازی می‌شود متعلق به خود تولیدکنندگان است.

 

 

نقل از: روزنامهٔ دنیای اقتصاد، چهارشنبه ۲۱ شهریور ۱۳۸۶

پنج شنبه, 15 مهر 1389 ساعت 13:25

آگهی تصمیمات ۱ اسفند ۱۳۸۸

شرکت صندوق حمایت از توسعهٔ بخش کشاورزی استان زنجان (سهامی خاص)

به شمارهٔ ثبت ۷۱۹۶ و شناسهٔ ملی ۱۰۴۶۰۱۰۴۲۱۱

شمارهٔ ۱/۸۸/۳۸۲۹۹

۱ اسفند ۱۳۸۸

 

به استناد صورت‌جلسهٔ مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۸/۸۸ که در مورخ ۱۰ بهمن ۸۸ واصل گردید:

 

۱. صورت‌های مالی و ترازنامهٔ شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۸۸ به تصویب رسید.

 

۲. شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعهٔ سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی به نمایندگی آقای غلامحسین جلیل‌خانی، شرکت خدمات توسعهٔ کشاورزی تلاشگران ایجرود به نمایندگی آقای سیدمهدی موسوی، شرکت تعاونی مرغ مادر گوشتی به نمایندگی آقای داوود قزوینیان، اتحادیهٔ شرکت‌های تعاونی کشاورزی دامداران زنجان به نمایندگی آقای ابوالفضل عازم، اتحادیهٔ تعاونی روستایی استان زنجان به نمایندگی آقای منصور نقی‌لو به عنوان اعضای اصلی هیأت‌مدیره، شرکت تعاونی باغداران و سبزی‌کاران به نمایندگی خانم خدیجه خدائی‌منفرد به عنوان عضو علی‌البدل اول، شرکت تعاونی گاوداران صنعتی زنجان به نمایندگی آقای احمد شکوری به عنوان عضو علی‌البدل دوم برای مدت دو سال انتخاب شدند.

 

۳. اتحادیهٔ شرکت‌های تعاونی کشاورزی و مرغداران استان به نمایندگی آقای اکبر معبودی به عنوان بازرس اصلی شرکت تعاونی تولید دوتپه به نمایندگی آقای علی صلاحی به عنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.

 

۴. مؤسسهٔ حسابرسی قواعد به عنوان حسابرس شرکت در سال مالی ۸۹ ـ ۸۸ انتخاب شدند.

 

۵. روزنامهٔ کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.

 

۶. به استناد صورت‌جلسهٔ هیأت‌مدیرهٔ مورخ ۲ آذر ۸۸ آقای غلامحسین جلیل‌خانی به نمایندگی از طرف شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعهٔ سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی به سمت رئیس هیأت‌مدیره، آقای ابوالفضل عازم به نمایندگی از طرف شرکت اتحادیهٔ شرکت‌های تعاونی کشاورزی دامداران زنجان به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره، آقای اکبر نعلچی‌گر به سمت مدیرعامل انتخاب شدند. کلیهٔ چک‌ها، اسناد و اوراق مالی و اعتباری، معاملاتی، تجاری و تعهدآور با امضاء ثابت مدیرعامل و رئیس هیأت‌مدیره با مُهر صندوق و در صورت عدم حضور رئیس هیأت‌مدیره با امضاء نائب رئیس هیأت‌مدیره معتبر خواهد بود و سایر اسناد و مکاتبات با امضاء مدیرعامل و مُهر صندوق معتبر است و در صورت لزوم مدیرعامل می‌تواند حق امضاء خود را در این مورد با مسؤولیت خود به هز یک از کارکنان صندوق واگذار نماید.

 

۷. دفتر در مورخ ۱۲ بهمن ۸۸ تکمیل و امضاء شد.

 

ش ۴۵۰۳۶، ثبت زنجان

 

نقل از: روزنامهٔ رسمی، یکشنبه، هشتم فروردین‌ماه ۱۳۸۹، شمارهٔ ۱۸۹۵۱

:: روابط عمومی صندوق حمایت از توسعهٔ بخش کشاورزی استان

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان زنجان:

تسهیلات صندوق به تشکل‌های کشاورزی، بدون تشریفات متداول بانک‌هاست

 

مزیت عمده تسهیلات صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان زنجان، کارمزد ۴ درصدی آن است که بدون تشریفات متداول بانک‌ها و با سهولت بازپرداخت در حداقل زمان، انجام می‌گیرد.

اکبر نعلچی‌گر، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان زنجان، با بیان این مطلب گفت: مهم‌ترین بخش فعالیت این صندوق، اعطای تسهیلات مالی به صورت قرض‌الحسنه می‌باشد که بر اساس برنامه و طرح ارائه شده توسط تشکل‌های عضو و با تصویب هیأت مدیره ارائه می‌شود.

نعلچی‌گر درباره این صندوق تازه تأسیس تصریح کرد: صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی از یک سو با مشارکت تشکل‌هایی که در بخش تولید و خدمات کشاورزی به فعالیت می‌پردازند و از سوی دیگر با مشارکت شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، تأسیس گردیده است.

وی اضافه کرد: ۵۱ درصد سهام این صندوق، متعلق به تشکل‌های بخش کشاورزی شامل اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی کشاورزی و روستایی و همچنین شرکت‌های سهامی کشاورزی است و ۴۹ درصد باقی‌مانده از این سهام نیز از طریق شرکت مادر تخصصی که تحت پوشش وزارت جهاد کشاورزی می‌باشد، تأمین می‌گردد.

این مقام مسئول با اشاره به ثبت این صندوق براساس قانون تجارت به صورت شرکت سهامی در مهرماه سال ۱۳۸۶، بر غیردولتی بودن این شرکت تأکید کرد و اظهار داشت: این صندوق بر اساس اساسنامه خود توسط ۵ عضو هیأت مدیره که منتخب اعضای سهامدار صندوق هستند، اداره می‌شود که این هیأت مدیره بدون در نظر گرفتن سهام واحد مربوطه، در اتخاذ تصمیم خود، هر کدام یک رأی دارند.

وی درباره مشکلات صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان زنجان، تصریح کرد: از مشکلات صندوق، کمی سرمایه و افزونی نیاز بخش کشاورزی به تسهیلات این‌چنینی است که امیدواریم با همت تشکل‌ها نسبت به افزایش سرمایه، بتوانیم سهم مشارکت دولتی را نیز افزایش دهیم.

نعلچی‌گر با اشاره به سرمایه‌گذاری وزارت جهاد کشاورزی از محل فروش ساختمان‌ها و دارایی‌های مازاد بر نیاز در این صندوق، ظرفیت نهایی این سرمایه‌گذاری در شرایط فعلی را ۱۱ میلیارد ریال در صندوق اعلام کرد و گفت: با پیش‌قدم شدن تشکل‌ها و افزایش سهم سرمایه خود در این صندوق، امیدواریم بتوانیم مبلغ سرمایه دولتی را از محل ۴۹ درصد، به رقم ۱۱ میلیارد رسانده و سرمایه صندوق را از ۵/۴ میلیارد ریال فعلی به ۲۲ میلیارد ریال افزایش دهیم.

 

نقل از: روزنامه مردم‌نو، چهارشنبه، ۲۶ دی‌ماه ۱۳۸۶، ش ۱۰۵۴، ص ۴

پنج شنبه, 15 مهر 1389 ساعت 10:23

آگهی تغییرات ۹ خرداد ۱۳۸۹

صندوق حمایت از توسعهٔٔ بخش کشاورزی استان زنجان (سهامی خاص)

به شمارهٔ ثبت ۷۱۹۶ و شناسهٔ ملی ۱۰۴۶۰۱۰۴۲۱۱

شمارهٔ ۱/۸۹/۵۲۸۲

۹ خرداد ۱۳۸۹

 

به استناد صورت‌جلسهٔ هیئت‌مدیره مورخ ۲۹ اردی‌بهشت ۸۹ و تفویض اختیار مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۴ آبان ۸۸ که در مورخ ۴ خرداد۸۹ واصل گردید:


۱. سرمایهٔ شرکت به مبلغ ۲۸۵۷۰۵۳۰۰۰۰ ریال منقسم به ۲/۸۵۷۰۵۳ سهم ده هزار ریالی از محل پرداخت نقدی به موجب گواهی شمارهٔ ۲۴۲/۳۲۳ مورخ ۴ خرداد ۸۹ بانک کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی افزایش یافت و مادهٔ ۴ اساسنامهٔ به شرح فوق اصلاح شد.

۲. دفتر مورخ ۹ خرداد ۸۹ تکمیل و امضاء شد.

ش۱۴۳۰۶، ثبت شرکت‌های زنجان

:: روابط عمومی صندوق حمایت از توسعهٔ بخش کشاورزی استان

الزام دولت به افزایش سرمایهٔ صندوق‌های حامی بخش کشاورزی

مجلس دولت را ملزم به افزایش سرمایهٔ صندوق‌های حامی بخش کشاورزی کرد و به لغو الزام افزایش سالانهٔ قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی متناسب با نرخ تورم رأی نداد.

مجلس شورای اسلامی دولت را ملزم کرد به تشکیل و افزایش سرمایهٔ صندوق‌های غیردولتی حمایت از توسعهٔ بخش کشاورزی اقدام کند.

نمایندگان مجلس پس از تصویب مادهٔ ۱۳۰ لایحهٔ برنامهٔ پنجم توسعه در جلسهٔ دیروز، در جلسهٔ علنی صبح امروز به اضافه شدن یک بند الحاقی به این ماده رأی دادند.

دولت به منظور تجهیز منابع برای سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، بخشی از منابع خود را که در چارچوب بودجهٔ سالیانه مشخص خواهد شد، از طریق دستگاه اجرایی مربوط به عنوان کمک به تشکیل و افزایش سرمایهٔ صندوق‌های غیردولتی حمایت از توسعهٔ بخش کشاورزی یا به صورت وجوه اداره شده در اختیار این صندوق‌ها قرار دهد، بند الحاقی به این ماده است.

مبالغ پرداختی به صندوق‌ها به هزینهٔ قطعی منظور می‌شود.

 

مأخذ: شبکهٔ خبر، ۳۰ آبان‌ماه ۱۳۸۹

:: روابط عمومی صندوق حمایت از توسعهٔ بخش کشاورزی استان

 

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعهٔ بخش کشاورزی استان:

پرداخت بیش از ۲.۵ میلیارد تومان تسهیلات در ۶ ماههٔ اول امسال به اعضا

آغاز عملیات احداث ساختمان اداری صندوق

 

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعهٔ بخش کشاورزی استان زنجان گفت: این صندوق در ۶ ماههٔ اول امسال، ۲ میلیارد و ۶۸۰ میلیون تومان تسهیلات به اعضای خود در راستای حمایت از فعالیت‌های مرتبط با بخش کشاورزی پرداخت کرده است.

 

اکبر نعلچی‌گر در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقهٔ زنجان، ابراز کرد: صندوق حمایت از توسعهٔ بخش کشاورزی استان در سال ۸۶ با سرمایهٔ اولیهٔ ۴ میلیارد و ۴۴۷ میلیون و ۶۴۰ هزار ریال شامل ۴۹ درصد سهم دولت و ۵۱ درصد سهم تشکل‌ها با عضویت ۴۱تشکل به ثبت رسید. در مرحلهٔ اول افزایش سرمایه در اردیبهشت سال ۸۷، سرمایهٔ صندوق به بیش از ۷ میلیارد و ۳۳۰ میلیون شامل ۲۹.۷درصد سهم دولت و ۷۰.۳ درصد سهم تشکل‌ها و تعداد اعضا به ۵۱ تشکل ارتقا یافت.

وی ادامه داد: این افزایش سرمایه دو مرحلهٔ دیگر انجام شد و نهایتاً در افزایش سرمایه در مرحله سوم، در اردیبهشت سال ۸۹ سرمایهٔ صندوق به مبلغ ۲۸ میلیارد و ۵۷۰ میلیون ریال شامل ۳۹.۲ درصد سهم دولت و ۶۰.۸ درصد سهم تشکل‌ها و تعداد سهامداران به ۷۹ تشکل افزایش یافت.

این مقام مسئول با بیان این‌که تسهیلات پرداختی به اعضا با کارمزد ۴ درصد صورت می‌گیرد، بیان کرد: در سال ۸۶، ۴ میلیارد و ۲۶۰ میلیون ریال تسهیلات، در سال ۸۷ بیش از ۳۱ میلیارد ریال، و در سال گذشته نیز بیش از ۳۱ میلیارد ریال تسهیلات و در ۶ ماههٔ اول امسال نیز ۲۴ میلیارد و ۶۸۰ میلیون ریال تسهیلات به متقاضیان پرداخت شده است.

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعهٔ بخش کشاورزی استان با بیان این‌که این صندوق عاملیت توزیع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سازمان جهاد کشاورزی استان را بر عهده دارد، تصریح کرد: در این راستا تسهیلاتی از جمله اعتبارات اصلاح روش‌های آبیاری تحت فشار به میزان ۵۱ میلیارد و ۶۰۲ میلیون ریال، اعتبارات خشکسالی ۴۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال و اعتبار تجهیز شبکه‌های خدمات مشاوره فنی و مهندسی کشاورزی به میزان ۲ میلیارد و ۶۰۶ میلیون ریال پرداخت شده است.

نعلچی‌گر همچنین به خرید ساختمان کلنگی و آغاز عملیات احداث ساختمان اداری صندوق استان اشاره کرد و گفت: مزیت عمدهٔ تسهیلات صندوق حمایت از توسعهٔ بخش کشاورزی استان، کارمزد ۴ درصدی آن است که بدون تشریفات متداول بانک‌ها و با سهولت بازپرداخت، و در حداقل زمان، انجام می‌گیرد.

وی ادامه داد: مهم‌ترین بخش فعالیت این صندوق، اعطای تسهیلات مالی به صورت قرض‌الحسنه است که بر اساس برنامه و طرح ارائه شده توسط تشکل‌های عضو و با تصویب هیأت مدیره ارائه می‌شود.

 

برگرفته از: خبرگزاری ایسنا

:: روابط عمومی صندوق حمایت از توسعهٔ بخش کشاورزی استان

 

اخبار صندوق‌های کشاورزی

خبرگزاری کشاورزی ایران

عضویت در خبرنامه

برای دریافت تازه‌ترین‌های سایت صندوق زنجان (مطالب و پیوندها)، کافی است نشانی ایمیل خود را وارد و سپس پیوند ارسالی به ایمیلتان را تأیید نمایید:

 

 

آمار بازدید

امروزامروز93
دیروزدیروز285
تمام بازدیدهاتمام بازدیدها1417114

نظرسنجی

کدام گزینه، از اولویتهای اصلی صندوق توسعه کشاورزی زنجان باشد؟

تزریق نقدینگی و اعطای وام - 63.3%
نظارت بر تسهیلات پرداختی - 16.7%
افزایش سهم تشکلهای خصوصی - 6.7%
تجهیز منابع و جذب سرمایه دولتی - 3.3%
شناسایی و جلب تشکلهای جدید - 3.3%
ایحاد صندوقهای شهرستانی - 6.7%

مجموع آرا: 30
امکان ارسال نظر براي اين نظر سنجي غير فعال شده است در: فوریه 24, 2015
شما اینجا هستید: صفحه اصلی همه مطالب sfdazanjan